Služby

Základný audit webových stránok a mobilných aplikácií

V rámci základného auditu je webová stránka otestovaná podľa podľa Zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z neho vyplývajúceho Výnosu č. 55/2014 Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. marca 2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Výsledok testovania vo formáte PDF obdržíte prostredníctvom elektronickej pošty.

Audit obsahuje informácie o prehľade dodržiavania povinných štandardov prístupnosti webových stránok.

Protokol o výsledku testovania obsahuje:

  • informáciu o výslednom ratingu prístupnosti,
  • zoznam porušených pravidiel,
  • presné vyznačenie jednotlivých zistení (URL, príslušný úsek zdrojového kódu a pod.)

Každý audit prístupnosti sa realizuje manuálne využitím špeciálnych nástrojov ako aj s využitím asistenčných technológií (čítače obrazovky).

Minimálna doba dodania protokolu o výsledku testovania je 14 dní po prijatí žiadosti.

Cena auditu je 199 € (ÚNSS nie je platcom DPH).

Ak máte záujem o základný audit prístupnosti, kontaktujte nás na e-mailovej adrese pristupnost(zavináč)unss.sk alebo prostredníctvom formulára – Záujem o audit prístupnosti webových stránok alebo mobilnej aplikácie, ktorý nájdete nižšie na tejto stránke.

Rozšírený audit webových stránok a mobilných aplikácií

Okrem základného auditu ponúkame našim klientom aj rozšírený audit webových stránok a mobilných aplikácií. Cieľom rozšíreného auditu je urobiť kompletný audit buď celého webového sídla alebo celej mobilnej aplikácie (všetkých stránok a prvkov na stránkach) alebo konkrétne časti webového sídla či mobilnej aplikácie.

Kalkulácia sumy za rozšírený audit webových stránok a mobilných aplikácií sa odvíja od počtu stránok, pre ktoré je potrebné urobiť audit prístupnosti. Suma za hodinu prác je 20€ (ÚNSS nie je platcom DPH).

Každý audit prístupnosti sa realizuje manuálne využitím špeciálnych nástrojov ako aj s využitím asistenčných technológií (čítače obrazovky).

Ak máte záujem o rozšírený audit prístupnosti, kontaktujte nás na emailovej adrese pristupnost(zavináč)unss.sk alebo prostredníctvom formulára – Záujem o audit prístupnosti webových stránok alebo mobilnej aplikácie, ktorý nájdete nižšie na tejto stránke .

Formulár – Záujem o audit prístupnosti webových stránok alebo mobilnej aplikácie

    Mám záujem o (povinné):