Naše služby v oblasti prístupnosti

Testovanie prístupnosti webových stránok a mobilných aplikácií pre ľudí so zdravotným postihnutím

Chcete zistiť, nakoľko je Vaša webstránka či mobilná aplikácia prístupná pre ľudí so zdravotným postihnutím? V Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska vám urobíme audit prístupnosti vašej webstránky či mobilnej aplikácie podľa vašich požiadaviek.

Testujeme podľa najnovšej slovenskej a európskej legislatívy

Webové sídlo či mobilná aplikácia sú testované na základe:

 • Zákona č. 95/2019 o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ITVS)
 • Vyhlášky č. 78/2020 Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu zo 16. marca 2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy
 • Slovenskej technickej normy STN EN 301 549 Požiadavky na prístupnosť produktov a služieb IKT (v. 3.2.1) (12.2.2022)

Garancia certifikovaným špecialistom na webovú prístupnosť

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je členom Medzinárodnej organizácie profesionálov v oblasti prístupnosti IAAP a všetky naše služby v oblasti prístupnosti webových stránok a mobilných aplikácií sú garantované certifikovaným špecialistom na webovú prístupnosť (WAS). Certifikát vydala IAAP.

IAAP International Association of Accessibility Professionals Member - Organizational member
IAAP Certified Web Accessibility Specialist

Typy auditov prístupnosti

Základný audit prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií pre ľudí so zdravotným postihnutím

Protokol zo základného auditu prístupnosti poskytuje prvotné informácie o tom, nakoľko je webstránka, či mobilná aplikácia prístupná a slúži na úvodné zorientovanie sa pre správcu webstránky či mobilnej aplikácie. Z jedného kritéria prístupnosti (celkovo je hodnotených 90 kritérií) sú vypísané 1-3 porušenia (ak sa na webstránke dané porušenia vyskytujú), ktoré na webstránke alebo v mobilnej aplikácii vyškolený audítor prístupnosti nájde. Na základe auditu je spracovaný protokol, ktorý je odovzdaný žiadateľovi o audit webstránky či mobilnej aplikácie.

 • Je určený najmä pre správcov webstránok alebo mobilných aplikácií na základnú informáciu o ich prístupnosti
 • Hodnotených je 90 pravidiel prístupnosti
 • Maximálne 1-3 porušenia v rámci jedného pravidla prístupnosti
 • Termín dodanie do 3 týždňov
 • Protokol so screenshotmi porušení, URL odkazom a ich popisom
 • Retest opráv porušení prístupnosti do pol roka od odovzdania auditu prístupnosti zdarma
 • Základný audit prístupnosti nie je celkový audit prístupnosti webových stránok či mobilných aplikácií – nie sú v ňom vypísané všetky porušenia prístupnosti nachádzajúce sa na webstránke či v mobilnej aplikácii
 • Cena 450€ (cena je konečná, nie sme platcami DPH)

Podrobný audit prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií pre ľudí so zdravotným postihnutím

V tomto prípade sa jedná o komplexný audit webstránky či mobilnej aplikácie – v protokole z auditu sú vypísané všetky zistenia porušení na zástupných webstránkach či obrazovkách a zistenia slúžia v prvom rade na opravu chýb v oblasti prístupnosti. Predbežná cena takéhoto auditu sa najskôr vypočíta kalkuláciu – podľa počtu zástupných webstránok/obrazoviek, konečná cena je vypočítaná na základe počtu reálne odpracovaných hodín.

 • Je určený pre správcov webstránok a vývojárov na opravy problémov v oblasti prístupnosti
 • Hodnotených je 90 pravidiel prístupnosti
 • Všetky porušenia pravidiel prístupnosti na zástupných stránkach alebo obrazovkách
 • Protokol som screenshotmi porušení, URL odkazom a ich popisom
 • Vypracovanie predbežnej kalkulácie pred začiatkom podrobného auditu, fakturované sú len skutočné hodiny strávené na audite
 • Termín dodania podľa dohody
 • Cena 45€/h (cena je konečná, nie sme platcami DPH)

Vypracovanie Vyhlásenie o prístupnosti webového sídla / mobilnej aplikácie

Na základe auditu prístupnosti (základného alebo podrobného) vypracujeme Vyhlásenie o prístupnosti, ktoré je povinnou súčasťou webovej stránky alebo mobilnej aplikácie každého orgánu riadenia podľa zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe (ďalej len „zákon o ITVS“) a vychádza z príslušnej legislatívy EÚ. Zároveň vám poradíme, kde a ako ho podľa legislatívy uverejniť a ako často je ho potrebné aktualizovať.

Cena vypracovania Vyhlásenia o prístupnosti je 100€ (cena je konečná, nie sme platcami DPH).

Konzultácie pre správcov webových stránok a mobilných aplikácií a vývojárov webových stránok

Pre správcov webových stránok a mobilných aplikácií a vývojárov webových stránok poskytujeme konzultácie týkajúce sa prístupnosti pre ľudí so zdravotným postihnutím:

 • Musí byť podľa zákona vaša webová stránka alebo mobilná aplikácia prístupná pre ľudí so zdravotným postihnutím?
 • Aké pravidlá prístupnosti je potrebné dodržiavať?
 • Ktoré zákony, vyhlášky a technické normy upravujú na Slovensku pravidlá prístupnosti pre ľudí so zdravotným postihnutím?
 • Aké sú možnosti sprístupnenia prvkov na webstránke alebo v mobilnej aplikácii?
 • Ako konkrétne sprístupniť prvky na webovej stránke prostredníctvom zmeny kódu webstránky.
 • Ako pripraviť prístupný elektronický dokument (Word, PDF, atď.)

Cena za konzultácie je 45€/h (cena je konečná, nie sme platcami DPH).

Kontakt

Ak máte záujem o naše služby alebo predbežnú kalkuláciu našich služieb, kontaktujte nás na e-mailovej adrese pristupnost@unss.sk, alebo na telefónnom čísle 0903 555 736, kontaktná osoba Peter Teplický.

Formulár – Služby v oblasti prístupnosti webových stránok a mobilných aplikácií pre ľudí so zdravotným postihnutím