Služby

Základný audit prístupnosti webových stránok a mobilných aplikácií

V rámci základného auditu je webové sídlo/mobilná aplikácia otestovaná na základe Zákona č. 95/2019 o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky č. 78/2020 Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu zo 16. marca 2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy.

Výsledok testovania vo formáte PDF obdržíte prostredníctvom elektronickej pošty.

Audit obsahuje informácie o prehľade dodržiavania povinných štandardov prístupnosti webových stránok.

Protokol o výsledku testovania obsahuje:

  • informáciu o výslednom ratingu prístupnosti,
  • zoznam porušených pravidiel,
  • presné vyznačenie jednotlivých zistení (URL, príslušný úsek zdrojového kódu a pod.)

Každý audit prístupnosti sa realizuje manuálne využitím špeciálnych nástrojov ako aj s využitím asistenčných technológií (čítače obrazovky).

Priemerná doba dodania protokolu o výsledku testovania je 21 dní po prijatí objednávky.

Cena auditu je 300 € (ÚNSS nie je platcom DPH). Cena je platná od 1.1.2021.

Ak máte záujem o základný audit prístupnosti, kontaktujte nás na e-mailovej adrese pristupnost(zavináč)unss.sk alebo prostredníctvom formulára – Záujem o audit prístupnosti webových stránok alebo mobilnej aplikácie, ktorý nájdete nižšie na tejto stránke.

Rozšírený audit prístupnosti webových stránok a mobilných aplikácií

Okrem základného auditu ponúkame našim klientom aj rozšírený audit webových stránok a mobilných aplikácií. Cieľom rozšíreného auditu je urobiť kompletný audit buď celého webového sídla alebo celej mobilnej aplikácie (všetkých stránok a prvkov na stránkach) alebo konkrétne časti webového sídla či mobilnej aplikácie.

Kalkulácia sumy za rozšírený audit webových stránok a mobilných aplikácií sa odvíja od počtu stránok, pre ktoré je potrebné urobiť audit prístupnosti. Suma za hodinu prác je 30€ (ÚNSS nie je platcom DPH). Cena je platná od 1.1.2021.

Každý audit prístupnosti sa realizuje manuálne využitím špeciálnych nástrojov ako aj s využitím asistenčných technológií (čítače obrazovky).

Ak máte záujem o rozšírený audit prístupnosti, kontaktujte nás na emailovej adrese pristupnost(zavináč)unss.sk alebo prostredníctvom formulára – Záujem o audit prístupnosti webových stránok alebo mobilnej aplikácie, ktorý nájdete nižšie na tejto stránke .

Formulár – Záujem o audit prístupnosti webových stránok alebo mobilnej aplikácie