Prístupnosť prostredníctvom klávesnice – vlastnosť tabindex

Vlastnosť tabindex určuje usporiadanie prvkov z pohľadu ich prechádzania klávesnicou – konkrétne klávesom tabulátor (TAB). Kláves TAB sa používa na prechádza po interaktívnych prvkov na webovej stránke – odkazoch, formulárových poliach, tlačidlách, atď. Z hľadiska správania prvku môže mať vlastnosť…

Nastavenie jazyka pre elektronické dokumenty

Definovanie jazyka elektronického dokumentu Microsof Word V programe Microsoft Word môžeme jazyk buď celého dokumentu (pri označení celého dokumentu) alebo časti dokumentu (ak označíme špecifickú časť dokumentu) nastaviť nasledovne: Definovanie jazyka elektronického dokumentu PDF Ak dokument PDF vytvárame z prístupného…

Nastavenie jazyka na webstránke

Aby mohli čítače obrazovky správne interpretovať text na obrazovke, je potrebné, aby bol správne nastavený jazyk webstránky. Okrem správnej funkcie čítača obrazovky umožňuje správne fungovanie nástrojov na automatický preklad textu webstránky. Definovanie jazyka celej webstránky Na definovanie jazyka webstránky, alebo…
Konferencia Prístupne 2023

Výstupy z konferencie Prístupne 2023

Na tejto stránke môžete nájsť výstupy z nultej konferencie o digitálnej prístupnosti Prístupne 2023, konanej online dňa 18. mája 2023 – videá s titulkami, textové prepisy videí a prezentácie. Prečo sa rozprávame o digitálnej prístupnosti? Prenášajúci: Peter Teplický, ÚNSS Anotácia:…

Poradie a prístupnosť

Dodržiavať určité poradie obsahu a prvkov na webovej stránke je dôležité nielen z hľadiska zmysluplnosti, ale má význam aj pre prístupnosť webovej stránky. Poradím sa dokonca zaoberajú aj dve pravidlá prístupnosti webových stránok – Zmysluplné poradie (1.3.2 Meaningful Sequence) a…