Testovanie prístupnosti webových stránok a mobilných aplikácií pre ľudí so zdravotným postihnutím

Chcete zistiť, nakoľko je Vaša webstránka či mobilná aplikácia prístupná pre ľudí so zdravotným postihnutím? V Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska vám urobíme audit prístupnosti vašej webstránky či mobilnej aplikácie podľa vašich požiadaviek.

Testujeme podľa najnovšej slovenskej a európskej legislatívy

Webové sídlo či mobilná aplikácia sú testované na základe:

Garancia certifikovaným špecialistom na webovú prístupnosť

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je členom Medzinárodnej organizácie profesionálov v oblasti prístupnosti IAAP a všetky naše služby v oblasti prístupnosti webových stránok a mobilných aplikácií sú garantované certifikovaným špecialistom na webovú prístupnosť (WAS). Certifikát vydala IAAP.

IAAP International Association of Accessibility Professionals Member - Organizational member
IAAP Certified Web Accessibility Specialist

Typy auditov prístupnosti

Miniaudit prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií pre ľudí so zdravotným postihnutím

Pri tomto audite prístupnosti je zhodnotených od 3-5 vybraných kritérií, pre každé kritérium je vybrané jedno porušenie. Miniaudit slúži na predstavu pre správcu či majiteľa webstránky alebo mobilnej aplikácie, akým spôsobom sú zaznamenávané porušenia prístupnosti pri základnom alebo podrobnom audit prístupnosti a aká je štruktúra výsledného protokolu.

 • Je určený pre správcov a majiteľov webstránok alebo mobilných aplikácií na predstavu, ako vyzerá zaznamenanie porušení prístupnosti v protokoloch zo základného a podrobného auditu prístupnosti
 • Je otestovaných 3-5 kritérií prístupnosti (z celkovo 90) – pre každé kritérium jedno porušenie
 • Termín dodania do 2 pracovných dní
 • Cena – zdarma

Základný audit prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií pre ľudí so zdravotným postihnutím

Protokol zo základného auditu prístupnosti poskytuje prvotné informácie o tom, nakoľko je webstránka, či mobilná aplikácia prístupná a slúži na úvodné zorientovanie sa pre správcu webstránky či mobilnej aplikácie. Z jedného kritéria prístupnosti (celkovo je hodnotených 90 kritérií) sú vypísané 1-3 porušenia (ak sa na webstránke dané porušenia vyskytujú), ktoré na webstránke alebo v mobilnej aplikácii vyškolený audítor prístupnosti nájde. Na základe auditu je spracovaný protokol, ktorý je odovzdaný žiadateľovi o audit webstránky či mobilnej aplikácie.

 • Je určený najmä pre správcov webstránok alebo mobilných aplikácií na základnú informáciu o ich prístupnosti
 • Hodnotených je 90 pravidiel prístupnosti
 • Maximálne 1-3 porušenia v rámci jedného pravidla prístupnosti
 • Termín dodanie do 3 týždňov
 • Protokol so screenshotmi porušení, URL odkazom a ich popisom
 • Retest opráv porušení prístupnosti do pol roka od odovzdania auditu prístupnosti zdarma
 • Základný audit prístupnosti nie je celkový audit prístupnosti webových stránok či mobilných aplikácií – nie sú v ňom vypísané všetky porušenia prístupnosti nachádzajúce sa na webstránke či v mobilnej aplikácii
 • Cena 450€ (cena je konečná, nie sme platcami DPH)

Podrobný audit prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií pre ľudí so zdravotným postihnutím

V tomto prípade sa jedná o komplexný audit webstránky či mobilnej aplikácie – v protokole z auditu sú vypísané všetky zistenia porušení na zástupných webstránkach či obrazovkách a zistenia slúžia v prvom rade na opravu chýb v oblasti prístupnosti. Predbežná cena takéhoto auditu sa najskôr vypočíta kalkuláciu – podľa počtu zástupných webstránok/obrazoviek, konečná cena je vypočítaná na základe počtu reálne odpracovaných hodín.

 • Je určený pre správcov webstránok a vývojárov na opravy problémov v oblasti prístupnosti
 • Hodnotených je 90 pravidiel prístupnosti
 • Všetky porušenia pravidiel prístupnosti na zástupných stránkach alebo obrazovkách
 • Protokol som screenshotmi porušení, URL odkazom a ich popisom
 • Vypracovanie predbežnej kalkulácie pred začiatkom podrobného auditu, fakturované sú len skutočné hodiny strávené na audite
 • Termín dodania podľa dohody
 • Cena 45€/h (cena je konečná, nie sme platcami DPH)

Vypracovanie Vyhlásenie o prístupnosti webového sídla / mobilnej aplikácie

Na základe podrobného auditu prístupnosti vypracujeme Vyhlásenie o prístupnosti, ktoré je povinnou súčasťou webovej stránky alebo mobilnej aplikácie každého orgánu riadenia podľa Zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe (ďalej len „zákon o ITVS“) a vychádza z príslušnej legislatívy EÚ. Zároveň vám poradíme, kde a ako ho podľa legislatívy uverejniť a ako často je ho potrebné aktualizovať.

Cena vypracovania Vyhlásenia o prístupnosti je 100€ (cena je konečná, nie sme platcami DPH).

Konzultácie pre správcov webových stránok a mobilných aplikácií a vývojárov webových stránok

Pre správcov webových stránok a mobilných aplikácií a vývojárov webových stránok poskytujeme konzultácie týkajúce sa prístupnosti pre ľudí so zdravotným postihnutím:

 • Musí byť podľa zákona vaša webová stránka alebo mobilná aplikácia prístupná pre ľudí so zdravotným postihnutím?
 • Aké pravidlá prístupnosti je potrebné dodržiavať?
 • Ktoré zákony, vyhlášky a technické normy upravujú na Slovensku pravidlá prístupnosti pre ľudí so zdravotným postihnutím?
 • Aké sú možnosti sprístupnenia prvkov na webstránke alebo v mobilnej aplikácii?
 • Ako konkrétne sprístupniť prvky na webovej stránke prostredníctvom zmeny kódu webstránky.
 • Ako pripraviť prístupný elektronický dokument (Word, PDF, atď.)

Cena za konzultácie je 45€/h (cena je konečná, nie sme platcami DPH).

Kontakt

Ak máte záujem o naše služby alebo predbežnú kalkuláciu našich služieb, kontaktujte nás na e-mailovej adrese pristupnost@unss.sk, alebo na telefónnom čísle 0903 555 736, kontaktná osoba Peter Teplický.

Formulár – Služby v oblasti prístupnosti webových stránok a mobilných aplikácií pre ľudí so zdravotným postihnutím