Dizajn prístupných hypertextových odkazov a viditeľné zameranie

Navigácia, hypertextové odkazy a formulárové prvky patria medzi základné elementy každej webovej stránky. O to viac je dôležité, aby práve tieto prvky boli dobre viditeľné a dobre viditeľné bolo aj ich zameranie. Hypertextové odkazy Hypertextový odkaz odkazuje na nejaké iné miesto buď v danom dokumente…