Informácie
o prístupnosti
na jednom mieste

Na tejto webstránke nájdete informácie o prístupnosti pre ľudí so zdravotným postihnutím. Či už sa jedná o prístupnosť webových stránok, mobilných aplikácií, fyzického prostredia, komunikácie a mnohých ďalších aplikácií, služieb, a pod., budeme sa snažiť poskytnúť vám potrebné informácie alebo odkazy na príslušné zdroje. Tento web bol vytvorený a je prevádzkovaný Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. (Kontakt)