Pozývame vás na online konferenciu Prístupne 2023

Podarila sa nám malá veľká vec – zorganizovať nultú konferenciu o digitálnej prístupnosti – Prístupne 2023. Uskutoční sa 18. mája 2023 od 10:00 – 12:00 online prostredníctvom aplikácie ZOOM. Dátum 18. máj nie je vybraný náhodne – práve v tento…

Dizajn prístupných hypertextových odkazov a viditeľné zameranie

Navigácia, hypertextové odkazy a formulárové prvky patria medzi základné elementy každej webovej stránky. O to viac je dôležité, aby práve tieto prvky boli dobre viditeľné a dobre viditeľné bolo aj ich zameranie. Hypertextové odkazy Hypertextový odkaz odkazuje na nejaké iné miesto buď v danom dokumente…