Konferencia Múzeá a galérie ako súčasť sprístupňovania kultúry

Galéria mesta Bratislavy pozýva na medzinárodnú konferenciu Múzeá a galérie ako súčasť sprístupňovania kultúry, ktorá sa uskutoční 23. – 25. októbra 2023 v Mirbachovom paláci v Bratislave.

Program konferencie

23. október 2023 (pondelok)

10:00 – 10:20 Otvorenie konferencie

10:25 – 10:45 Úskalia sprístupňovania priestorov a informácií pre zrakovo postihnutých ľudí, Ján Podolinský (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska)

10:50 – 11:10 Revitalizácia exteriéru Múzea školstva a pedagogiky podľa princípov univerzálneho navrhovania, Natália Božková Filová, Martina Kočí (Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave/ Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave)

11:15 – 11:35 Nedotýkajte sa! u nás neplatí (Haptika ako súčasť expozičnej politiky interaktívneho múzea v Levoči), Štefánia Petreková (Múzeum špeciálneho školstva v Levoči)

11:40 – 12:00 Bariéry na ceste k debarierizácii, Katarína Hulíková (Bratislavské kultúrne a informačné stredisko)

12:00 – 13:00 Prestávka (obed)

13:00 – 13:20 Stratégie Slovenskej národnej galérie v sprístupňovaní kultúrnych hodnôt, Barbora Tribulová, Katarína Defeo Fiúza Siposová (Slovenská národná galéria, Bratislava)

13:25 – 13:45 Digitalizácia a prístupnosť v Múzeu umenia v Lodži, Paulina Kurc-Maj, Marta Skłodowska (Muzeum Sztuki w Łodzi (Polsko))

13:50 – 14:10 Zmyslová výchova – spôsoby zapájania zmyslov do procesu zabezpečovania dočasných výstav, Dr. Agata Izykowska – Uszczyk (Muzeum Narodowe we Wrocławiu – Pawilon Czterech Kopul (Polsko))

14:10 – 14:50 Prestávka (Coffee break)

14:50 – 15:10 Múzejný svet, ktorý je prístupný a zrozumiteľný, Dr. Péter Lászlo Horváth (Apor Vilmos Katolikus Főiskola Magyarorszáh, Vác (Maďarsko))

15:15 – 15:35 Najlepšie otázky a najlepší ľudia, Elizabeth Sammons (Consultant in the field of accessibility for persons with disabilities (USA))

15:40 – 16:00 Umenie robiť umenie, Dušana Blašková, Eva Metonová (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska)

24. október (utorok)

9:00 – 12:00 Prehliadka výstavných inštalácií Galérie mesta Bratislavy a Slovenskej národnej galérie v Bratislave zameraných na prístupnosť marginalizovaným skupinám (Komentovaná prehliadka)

12:00 – 13:00 Prestávka (obed)

13:00 – 16:00 Panelová diskusia, moderátor diskusie Mgr. Jozef Balužinský, Pozvaní diskutujúci: Doc. PaedDr. Jana Lopuchová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky), Mgr. Štefánia Petreková (Múzeum špeciálneho školstva v Levoči), Ing. arch. Pavol Korček, PhD. (Vedúci oddelenia, Oddelenie prevencie architektonických a dopravných bariér, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska), Mgr. Michal Tkáčik (Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Hlavný koordinátor Slovenskej autority pre Brailovo písmo), Róbert Slovák (Founder / Creative Director, Róbert Slovák a jeho priatelia, s.r.o)

25. október 2023 (streda)

9:00 – 9:20 Edukační aktivity Moravské galerie v Brně, Jana Ovčáčková (Moravská galéria v Brne (Česká republika))

9:25 – 9:45 Hmat a sluch. Viem čo hmatám, lebo počúvam. Ildikó Gúziková, Vladimír Maroš (ARNO – G)

9:50 – 10:10 Príležitosti a možnosti debarierizácie a edukácie malého mestského múzea, Monika Schwandtnerová (Dubnické múzeum, m.r.o.)

10:15 – 10:35 Prestávka (Coffee break)

10:40 – 11:00 O krok bližšie. Postupné sprístupňovanie expozícií Múzea Spiša znevýhodneným skupinám návštevníkov, Lucia Goldbergerová, Patrícia Mackovjaková (Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi)

11:05 – 11:25 Zážitkové učenie – kľúč k sprístupňovaniu kultúrnej inklúzie, Elena Gurová (Múzeum špeciálneho školstva v Levoči)

11:30 – 11:50 Systémová podpora prístupnosti v Bratislave, Anna Pivková (Agenda bezbariérovej prístupnosti mesta, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy – sekcia sociálnych vecí)

11:50 – 12:00 Záver konferencie

Konferenčné príspevky môžete sledovať aj online na: