Previazanie formulárových textových polí s menovkami

Ak má byť textové formulárové pole prístupné pre ľudí so zdravotným postihnutím, musí byť menovka formulárového poľa previazaná s formulárovým poľom prostredníctvom vlastností for a id.

Screenshot menovky (Meno) a textového formulárového poľa
Menovka a textové formulárové pole

Menovka má mať značku <label> a vlastnosť „for“, ktorej hodnota je rovnaká s vlastnosťou „id“, ktorú má mať textové pole <input>, aby bola menovka a textové pole správne previazané.

<label for="meno">Meno:</label>
<input id="meno" type="text">