Nastavenie jazyka na webstránke

Aby mohli čítače obrazovky správne interpretovať text na obrazovke, je potrebné, aby bol správne nastavený jazyk webstránky. Okrem správnej funkcie čítača obrazovky umožňuje správne fungovanie nástrojov na automatický preklad textu webstránky.

Definovanie jazyka celej webstránky

Na definovanie jazyka webstránky, alebo jeho časti sa používa vlastnosť lang. Ak chceme definovať jazyk celej webstránky, musí byť vlastnosť lang definovaná v značke <html>:

<html lang="sk">

Definovanie jazyka časti obsahu na webstránke

Ak chceme definovať len časť obsahu webstránky, jazyk nastavíme na značku, ktorá ohraničuje text v inom jazyku, ako je prednastavený jazyk webstránky:

<p>Viac informácií o zdravom stravovaní sa môžete dozvedieť napríklad v knihe <span lang="en">This Book Could Save Your Life</span>.</p>

Čítač obrazovky bude nevidiacemu používateľovi čítať začiatok textu so slovenskou výslovnosťou, časť textu, kde je názov knihy v angličtine s anglickou výslovnosťou:

Čítač obrazovky NVDA číta časť vety po slovensky a plynule prechádza do angličtiny:

V zvukovom súbore je prehraná veta „Viac informácií o zdravom stravovaní sa môžete dozvedieť napríklad v knihe This Book Could Save Your Life.“ čítaná syntetickým hlasom čítača obrazovky NVDA.