Výstupy z konferencie Prístupne 2023

Konferencia Prístupne 2023

Na tejto stránke môžete nájsť výstupy z nultej konferencie o digitálnej prístupnosti Prístupne 2023, konanej online dňa 18. mája 2023 – videá s titulkami, textové prepisy videí a prezentácie.

Prečo sa rozprávame o digitálnej prístupnosti?

Prenášajúci: Peter Teplický, ÚNSS

Anotácia: Digitálna prístupnosť znamená rovnaký prístup k technológiám a informáciám pre všetkých používateľov bez ohľadu na ich fyzické a intelektuálne schopnosti. Legislatíva Slovenskej republiky vymedzuje, aké inštitúcie a organizácie musia mať prístupné webové stránky a mobilné aplikácie. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska spolupracuje nielen s povinnými inštitúciami, ale s každým, kto sa na nás obráti so žiadosťou o audit či pomoc týkajúcu sa digitálnej prístupnosti. Koncom minulého roka bol prijatý zákon o prístupnosti výrobkov a služieb – čo od neho môžeme očakávať a koho sa týka?

Prečo sa rozprávame o digitálnej prístupnosti, YouTube video

Textový prepis Prečo sa rozprávame o digitálnej prístupnosti, formát PDF, 125kb

Prezentácia Prečo sa rozprávame o digitálnej prístupnosti?, formát PDF, 1,1MB

Přístupnost potřebuje profesionalitu

Prednášajúci: Lukáš Hosnedl, Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity

Anotácia: Závěrečná konference projektu From Education to Inclusion, kterou pořádala UNSS ve spolupráci se Střediskem Teiresiás Masarykovy univerzity a společnosti Funka, mimo jiné ukázala, že k tomu, aby přístupnost v digitálním prostoru byla naplňována, jsou zapotřebí tři pevné a stabilní pilíře: legislativa, monitoring jejího naplňování a osvěta a vzdělávání. S tím, jak ke stavbě třetího pilíře přispíváme aktivitami projektu Théseus (ať už směrem dovnitř týmu, tak mimo něj) a snažíme se do přístupnosti přinést tolik potřebnou odbornost a profesionální přístup k věci, seznámí účastníky konference Lukáš Hosnedl a Radek Pavlíček ze Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity.

Přístupnost potřebuje profesionalitu, YouTube video

Textový prepis Přístupnost potřebuje profesionalitu, formát PDF, 131kB

Zistenia z auditov prístupnosti webov vysokých škôl

Prednášajúci: Hana Heizerová, študentka Ekonomickej univerzity v Bratislave

Anotácia: V prednáške budú prezentované výsledky diplomovej práce, ktorá bola zameraná na prístupnosť webov 5 vysokých škôl. Výsledkom skúmania je súhrn ich najčastejších problémov v oblasti prístupnosti pre ľudí so zdravotným postihnutím. Ktoré nedostatky je potrebné odstrániť čo najskôr, aby sa ich webové stránky stali prístupnejšími?

Zistenia z auditov prístupnosti webov vysokých škôl, YouTube video

Textový prepis Zistenia z auditov prístupnosti webov vysokých škôl, formát PDF, 115kB

Prezentácia Zistenia z auditov prístupnosti webov vysokých škôl, formát PDF, 653kB

Osobné skúsenosti s neprístupnými webmi

Prednášajúci: Peter Halada, ÚNSS

Anotácia: Digitálna prístupnosť webových sídel inštitúcií je usmerňovaná platnou legislatívou a presne zadefinovanými pravidlami prístupnosti. Ich dôsledným uplatňovaním by nemalo byť problémom pre občanov so znevýhodnením riešiť vlastné životné situácie a potreby prostredníctvom dostupných asistenčných technológií. Prax však ukazuje, že k ideálnemu stavu vedie ešte dlhá cesta. Na aké digitálne bariéry narážajú používatelia so zrakovým znevýhodnením poukáže vo svojom príspevku Peter Halada.

Osobné skúsenosti s neprístupnými webmi, YouTube video

Textový prepis Osobné skúsenosti s neprístupnými webmi, formát PDF, 113kB

Prezentácia Osobné skúsenosti s neprístupnými webmi, formát PDF, 578Kb

Prístupnosť a jej praktický dopad na používateľov asistenčných technológií

Prednášajúci: Michaela Dlhá, ÚNSS

Anotácia: Prístupnosť nie je len o tom, aby sme vyhoveli zákonným požiadavkám. Tie totiž vychádzajú z reálnych potrieb samotných používateľov so zdravotným postihnutím. Prečo je dôležité, aby boli prvky ovládateľné z klávesnice? Aký reálny účel majú oblasti stránky, správna nadpisová osnova, pomenované prvky formulárov či samovypovedajúce odkazy? V príspevku priblížime reálny dopad sprístupňovania webov či aplikácií na každodenný život používateľov.

Prístupnosť a jej praktický dopad na používateľov asistenčných technológií, YouTube video

Textový prepis Prístupnosť a jej praktický dopad na používateľov asistenčných technológií, formát PDF, 122kB

Prezentácia Prístupnosť a jej praktický dopad na používateľov asistenčných technológií, formát PDF, 133kB

Prečo sa prístupnosť webu neberie až tak vážne?

Prednášajúci: Andrej Nemeček, GoodRequest

Anotácia: Téma, ktorú často ignorujú (nielen) developeri. Prečo je to tak a ako to dokážeme zmeniť? Venovať sa budeme mojim začiatkom v tejto oblasti, ale aj tomu, ako sa v GoodRequest snažíme motivovať celý tím, aby bral prístupnosť vážne. Viac si povieme aj o praktických tipoch ako zaradiť prístupnosť do procesov pri vývoji webov.

Prečo sa prístupnosť webu neberie až tak vážne, YouTube video

Textový prepis Prečo sa prístupnosť webu neberie až tak vážne?, formát PDF, 119kB

Prezentácia Prečo sa prístupnosť webu neberie až tak vážne?, formát PDF, 3,5MB

Prístupnosť webstránok pre nepočujúcich a posunkujúcich: Efektívne riešenia v digitálnom svete

Prednášajúci: Marek Kanaš, Innosign, s.r.o.

Anotácia: V prednáške sa zameriame na problematiku prístupnosti webstránok pre nepočujúcich a posunkujúcich. Predstavíme si hlavné bariéry, ktorým čelia nepočujúci a posunkujúci pri používaní internetu, a poskytneme praktické tipy a riešenia, ako zlepšiť prístupnosť webstránok pre tieto skupiny používateľov.

Prístupnosť webstránok pre nepočujúcich a posunkujúcich: Efektívne riešenia v digitálnom svete, YouTube video

Textový prepis Prístupnosť webstránok pre nepočujúcich a posunkujúcich: Efektívne riešenia v digitálnom svete, formát PDF, 114kB

Prezentácia Prístupnosť webstránok pre nepočujúcich a posunkujúcich: Efektívne riešenia v digitálnom svete, formát PDF, 2MB