Nastavenie jazyka pre elektronické dokumenty

Definovanie jazyka elektronického dokumentu Microsof Word

V programe Microsoft Word môžeme jazyk buď celého dokumentu (pri označení celého dokumentu) alebo časti dokumentu (ak označíme špecifickú časť dokumentu) nastaviť nasledovne:

 1. Označte časť dokumentu, pre ktorú chcete nastaviť jazyk.
 2. Prepnite sa na záložku Revízia.
 3. Kliknite na ikonu Jazyk.
 4. Po otvorení podponuky kliknite na položku Nastaviť jazyk korektúry…
 5. Vyberte si zo zoznamu jazyk, ktorý chcete nastaviť a potvrďte dialógové okno tlačidlom OK.
Screenshot programu Microsoft Word s vyznačením záložky Revízia, ikony Jazyk a položky Nastaviť jazyk korektúry...
Screenshot dialógového okna Jazyk so zoznamom jazykov.

Definovanie jazyka elektronického dokumentu PDF

Ak dokument PDF vytvárame z prístupného dokumentu Microsoft Word jeho uložením ako PDF, v tom prípade sú jazyky dokumentu nastavené tak, ako ste ich nastavili vo wordovskom dokumente.

Ak chceme nastaviť jazyk už vo vytvorenom dokumente PDF, potrebujem k tomu nástroj Adobe Acrobat Standard alebo Adobe Acrobat Pro.

Definovanie jazyka pre celý dokument PDF

Pre celý dokument môžete nastaviť jazyk čítania dokumentu vo Vlastnostiach dokumentu v programe Adobe Acrobat Standard:

 1. V hlavnej ponuke otvorte podponuku ponuky Súbor.
 2. Kliknite na Vlastnosti. Otvorí sa vám dialógové okno Vlastnosti dokumentu.
 3. V okne Vlastnosti dokumentu sa prepnite na záložku Ďalšie voľby.
 4. V časti Voľby čítania nastavte položku Jazyk.
 5. Potvrďte tlačidlom OK a následne uložte dokument.
 6. Program Adobe Acrobat Standard zatvorte a opäť v ňom otvorte dokument.
Screenshot z programu Adobe Acrobat Standard - otvorená podponuka položky hlavnej ponuky Súbor a označená položka Vlastnosti...
Screenshot z programu Adobe Acrobat Standard - otvorené dialógové okno Vlastnosti dokumentu s označením záložky Další volby a položky Jazyk

Definovanie jazyka pre časť dokumentu PDF

Ak chcete definovať jazyk pre časť dokumentu PDF, je potrebné mať na to program Adobe Acrobat Pro.

 1. Otvorte panel Tagy cez Zobrazenie -> Zobraziť/Skryť -> Navigačné panely -> Tagy
 2. Označte časť textu v dokumente, ktorej chcete priradiť iný jazyk.
 3. V paneli Tagy kliknite na ponuku a vyberte „Nájsť tag z výberu“.
 4. Tag pre vybraný text bude zvýraznený v paneli Tagy. Zobrazte k nej kontextovú ponuku a vyberte vlastnosti.
 5. V dialógovo okne Vlastnosti objektu vyberte záložku „Tag“ a vyberte jazyk textu z rozbaľovacej ponuky Jazyk.
Výber jazyka pre časť PDF dokumentu - tag - v Adobe Acrobat Pro

Zdroje

 1. Language in documents, University of Washington (5.9.2023)